Historia

przez Administrator

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr Ireny Białówny powstała na bazie Państwowego Domu Małych Dzieci, który rozpoczął swoją działalność po zakończeniu działań wojennych na Białostocczyźnie w roku 1944r.

Pierwszą siedzibą placówki był budynek przy ulicy Sitarskiej nr 1, gdzie schronienie i opiekę znalazły dzieci zagubione w czasie działań wojennych, sieroty i półsieroty. Opiekę nad nimi sprawowały Siostry zakonne przy życzliwej współpracy ludzi oddanych sprawom dzieci.

Do zakładu przybywało coraz więcej dzieci, toteż władze administracyjne miasta uznając potrzebę funkcjonowania tego typu placówki, podjęły decyzję poprawy warunków lokalowych i przeniesienie jej w inne miejsce. Organizowanie nowego przedsięwzięcia powierzono lekarzowi pediatrze dr nauk med. Irenie Białównie, która całe swoje życie poświęciła sprawom pomocy medycznej i opiekuńczej matce i dziecku na terenie miasta Białegostoku i województwa białostockiego. W wyniku starań dr Ireny Białówny w roku 1947 Państwowy Dom Małych Dzieci został przeniesiony do obiektu przy ul. Generała Karola Świerczewskigo nr 6, w którym funkcjonuje do dzisiaj. W 1990 r przywrócono przedwojenną nazwę ulicy 11 Listopada. Okolica w której znajduje się placówka, położona jest w Lesie Zwierzynieckim.

Pielęgnując pamięć dr Ireny Białówny osoby w pełni oddanej potrzebom dzieci osieroconych i na stałe związanej z placówką, zrodziła się myśl nadania zakładowi jej imienia w rocznicę 40-lecia istnienia Domu Dziecka. Wmurowano tablicę pamiątkową z wizerunkiem dr Ireny Białówny i jej myślą przewodnią: “Celem mojego życia zdrowe i szczęśliwe dziecko”.

W styczniu 2013 r. z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” im. dr Ireny Białówny wyodrębniono 3 oddzielne placówki:
• Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr Ireny Białówny w Białymstoku,
• Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Radość” w Białymstoku
• Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nadzieja” w Białymstoku,
które pozostają pod jedną administracją i dyrekcją.

Ta strona używa ciasteczek, aby poprawić odczucia z jej użytkowania. Mamy nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Akceptuj Czytaj więcej